Reserverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Deze reserverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen van staanplaatsen bij Camping San Cristoforo die worden gemaakt voor het seizoen 2023.
 2. Voor het maken van een reservering dient u schriftelijk via onze website of per mail uw reserveringsverzoek zo volledig mogelijk kenbaar te maken. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zullen wij u de meest gunstige offerte sturen
 3. Om een reservering te bevestigen dient u binnen 7 dagen na het ontvangen van de offerte, de offerte ondertekend per mail retour te zenden en een aanbetaling te doen van 30% van de totale reissom. Indien binnen 7 dagen het ondertekende formulier en/of de aanbetaling niet door ons ontvangen is, vervalt de reservering.
 4. Het restant van de reissom – totaalprijs minus aanbetaling dient uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan. Indien restant niet binnen de betaaltermijn voldaan is, heeft de camping het recht de reservering te annuleren zonder aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling.
 5. De datum van bijschrijving op onze bankrekening geldt als betalingsdatum
 6. Voor promotionele activiteiten kunnen afwijkende betalingsmogelijkheden worden aangeboden. Daar waar de afwijkende betalingsmogelijkheden afwijken van bepalingen gesteld in deze voorwaarden, vervangen zij de bepalingen in deze voorwaarden.
 7. Betalingsaanbiedingen, reducties, kortingen door lidmaatschappen, etc. kunnen en zullen niet gecombineerd worden. Per reservering zal, indien van toepassing, in overleg de voor de consument gunstigste optie worden gekozen.
 8. De reserveringskosten bedragen per reservering € 15,00.
 9. In het geval u later arriveert of vroeger vertrekt dan overeengekomen in de reservering, bent u alsnog de gehele reissom verschuldigd en kunt u geen aanspraak maken op restitutie van een deel van de reissom vanwege een korter verblijf.
 10. Indien u, zonder tegenbericht, een dag na de geplande dag van aankomst om 15:00 nog niet bent gearriveerd, wordt uw reservering geannuleerd, zonder recht op restitutie.
 11. In de geoffreerde prijs is de toeristenbelasting niet inbegrepen. De toeristenbelasting bedraagt 1,50 euro per persoon die bij aankomst 14 jaar en ouder is en wordt gedurende maximaal 10 aaneengesloten verblijfsdagen gerekend. De toeristenbelasting dient bij aankomst contant te worden voldaan.
 12. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de Camping niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
 13. Huisdieren zijn op aanvraag toegestaan op de camping met uitzondering van enkele type mobile homes. 
 14. Annuleringen kunnen slechts schriftelijk geschieden. De datum van ontvangst van de mail of brief van annuleren, geldt als annuleringsdatum.
 15. In het geval van een annulering zijn de volgende kosten verschuldigd:
  1. Annuleringen tot 30 dagen (30e dag exclusief) voor aankomst, de reserveringskosten
  2. Annuleringen tussen 30 dagen (30e dag inclusief en 15 dagen (15e dag exclusief) voor aankomst, 30% van de totale reissom
  3. Annuleringen binnen 15 dagen (15e dag inclusief), de volledige reissom
 16. Op al onze overeenkomsten en voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing.
 17. In het geval een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van kracht.
 18. Middels het ondertekenen van de offerte gaan gasten akkoord met bovenstaand regelement.

ERVARINGEN IN DE OMGEVING

Tal van dagelijkse activiteiten om Valsugana en Trentino te verkennen.

Ontdek